خانه / آثار تاریخی / استخر حاج ميرزا صادق معزی حسینی

استخر حاج ميرزا صادق معزی حسینی

درباره استخر حاج ميرزا صادق معزي حسيني
در ابتداي كوه جنوبي شهر استهبان، منطقه اي كه متعلق به آموزش و پرورش شهر قرار دارد كه در اين محوطه استخر بزرگي قرار دارد كه پيشتر مورد استفاده عموم بوده ولي امروز در اختيار وزارت آموزش و پروش است. عموم مردم استهبان اين استخر را «سَلخِِ مَ صَدِق» مي نامند.
محمدرضا آل ابراهيم نويسنده كتاب «آثار باستاني، اماكن مذهبي و گردشگاه ها در استهبان» درباره اين استخر مي نويسد: «در ابتداي دامنه كوه جنوبي استهبان كه مشرف به شهر است، استخر بسيار زيبا و بزرگي به شعاع تقريبي 10 گز قرار دارد كه به گويش مردم استهبان «سلخ حاجي م صدق» شهرت دارد. سازنده آن حاج ميرزا صادق حسيني (معزي) (1244-1313 ه ق) است كه ميرزا حسن حسيني فسايي در صفحه 1258 فارسنامه ناصري از ايشان به نيكي ياد مي كند اين استخر قبلا مورد استفاده عموم بوده است و آب آن صرف باغي مي شود كه باز به دست حاج ميرزا صادق ساخته شده است.»