خانه / کشاورزی / زعفران استهبان

زعفران استهبان

زعفران استهبان به تایید بسیاری از کارشناسان، مرغوب ترین زعفران ایران است. هر آشپزی هنگام استفاده از این محصول متوجه برتری عطر آن در مقایسه با دیگر زعفران های ایران می شود ولی کم رنگ بودن این نوع از زعفران باعث شده کمتر در بازار تجارت مورد استقبال قرار گیرد و به همین دلیل بیشتر محصول زعفران استهبان در این شهر و شهرهای اطراف آن مصرف می شود.