خانه / آثار تاریخی / شیر سنگی

شیر سنگی

در شهرهای جنوبی کشور ایران، بر مزار شهدا یک شیر سنگی می تراشیده و نصب می کردند. نمونه این شیرها بر مزار شهدای ایل بختیاری به وفور یافت می شود. در شهر استهبان تنها یک شیر سنگی موجود است. محمد رضا آل ابراهیم محقق بزرگ استهباناتی در کتاب «آثار باستانی، اماکن مذهبی و گردشگاه ها در استهبان» در مورد این شیر سنگی می نویسد: «تنها شیر سنگی استهبان واقع در امامزاده پیر مراد، سنگ قبر “آقا میرزا علی محمد خان” که در تاریخ 1235 ه ق / 1199 ش در یک درگیری محلی کشته شده، است. این شیر سنگی توسط “استاد محمد علی سنگتراش ” از سنگهای کوه “خنگ” تراشیده شده است.»


امروز این شیر سنگی از محل اصلی خود خارج شده و روبروی در ورودی امام زاده پیر مراد، کنار حوض نصب شده است.