خانه / محيط زيست / چنار یزدی ها

چنار یزدی ها

تاریخچه چنار یزدی ها
«حدود 250 سال پیش عده ای از یزدیان که به استهبان دعوت شده بودند تا به عمران و آبادی این شهرستان بپردازند در انتهای محله تیرونجان (Tirvanjan) سکنی گزیدند و در آنجا مسجد ی ساختند و چناری کاشتند که هنوز هر دو پا برجاست و به مسجد و چنار یزدیان شهرت دارند.» (روزنامه عصر مردم)

وضعیت چنار یزدی ها در حال حاضر (1393)
چنار یزدی ها امروز با وجود دیواری که به دور آن کشیده شده است، تا حدودی از گزند اتفاقات مخرب محیطی نجات پیدا کرده است و امروز با اینکه این درخت به شادابی گذشته نیست، اما تا حد زیادی در سلامت است.
تنه قطور این درخت، شکوه و زیبایی خاصی به آن بخشیده است و یکی از دیدنی های شهر استهبان محسوب می شود.