خانه / آثار تاریخی / نقش فانی

نقش فانی

درباره نقش فانی
در آخرین بخشهای خیابان امیرکبیر، کوهی سنگی بزرگی وجود دارد که بر دامنه های مختلف آن، سنگ نوردان به ورزش می پردازند.
نقش فانی
در دامنه این کوه که به سمت شهر استهبان است، دو کادر مستطیل شکل وجود دارد که یکی ظاهرا خالی از نوشته است (یا به مرور زمان این نوشته نا خوانا شده است) و دیگری به صورت واضح نوشته ای را در بر دارد. (در تصویر بالا، جایگاه کادر حکاکی شده را در قسمت پایینی کوه در سمت راست تصویر مشاهده می کنید و در تصویر پایین، دو کادر حکاکی شده را در سمت راست و چپ و پایین تصویر مشاهده می کنید)
نقش فانی
محمدرضا آل ابراهیم در کتاب «آثار باستانی، اماکن مذهبی و گردشگاه ها در استهبان» می نویسد: «در امتداد خيابان امير كبير استهبان و در ابتداي كوه جنوبي و در آغاز راه ورود به چشمه قهري، نوشته اي را حجاري نموده اند كه متعلق به فتحعلي فاني يكي از حكام غير بومي استهبان است. اين نقش كه به صورت مستطيل است در كوه ايوان مانندي قرار دارد، چون قدمت چنداني ندارد نوشته ها روشن و آشكار است و غبار تاريخ هنوز برآن ننشسته است.
عشق مفتاح اسرار كائنان است فتحعلي فاني دي ماه 1309.»