خانه / آثار تاریخی / چشمه قهری

چشمه قهری

درباره چشمه قهری
یکی از قدیمی ترین چشمه های استهبان که ساخت آن را مربوط به دوره کیانیان می دانند، چشمه قهری است. این چشمه، یکی از مهمترین منابع آب شهر استهبان بوده است.
چشمه قهري
روایت است که گرگین میلاد که از پادشاهان سلسله کیانیان بوده است، زمان بازسازی و احیاء چشمه به یکی از غلامان خود دستور می‌دهد تا آخرین کانال و چاه را او حفر کند و پادشاه در غیاب آن غلام به غلامان دیگر می گوید اگر غلام با ته کلنگ آخرین ضربه را وارد کند آب فراوانی بیرون می آید و غلام غرق خواهد شد ولی اگر بر عکس ضربه بزند نجات می یابد غلام صحبت پادشاه را می شنود و با سر کلنگ ضربه را وارد می‌کند و بعد از آن پادشاه متوجه می شود که غلام حرف او را فهمیده است وقتی که غلام از قنات بیرون می آید او را می‌کشد و غلام مورد قهر و غضب پادشاه قرار می گیرد و به همین دلیل بوده این چشمه را چشمه قهری نامیده اند.

وضعیت چشمه قهری در حال حاضر
از سال 1392 درب ورودی این چشمه (احتمالا به دلیل ورود افراد به درون کانال چشمه) بوسیله میل گردهایی مسدود شده است. از آب این چشمه به دلیل خشکسالی های پی در پی، تا حد زیادی کاسته شده است.
چشمه قهري
روبروی این چشمه رودخانه ای قرار دارد که امروز تقریبا خشک است ولی نشانه های سیلابهای گذشته هنوز بر روی ریشه های درختان چنار قدیمی آن مشاهده می شود؛ مخصوصا دو چناری که به صورت به هم پیوسته روبروی چشمه قرار دارند، شاهدی بر وجود عمق (حداقل) دو متری آب این رودخانه در روزگار قدیم است.