خانه / کشاورزی / جرگه یا بادام کوهی

جرگه یا بادام کوهی

جرگه یا بادام کوهی، یکی از درختان بومی استهبان است که به صورت وحشی در کوه های استهبان پراکنده است. ساکنین استهبان هم به دو روش از این درخت استفاده می کنند: اول به عمل آوردن میوه این درخت و به اصطلاح شیرین کردن آن است (میوه ای که به بادام کوهی معروف است) و دوم پیوند زدن آن به درختهای دیگر مخصوصا بادام.
از زمانی که انجیر استهبان ارزش اقتصادی بالایی پیدا کرده است، استهباناتی ها به جای هر درختی ترجیح می دهند، انجیر بکارند و مخصوصا بادام مانند سابق ارزش اقتصادی ندارد، به همین خاطر درختان جرگه بیشتر در کوه ها به صورت طبیعی یا در زمین های مربوط به منابع طبیعی دیده می شود.