خانه / اخبار استهبان / مهلت ارسال آثار به همایش ملی انجیر دیم تمديد شد!

مهلت ارسال آثار به همایش ملی انجیر دیم تمديد شد!

همایش ملی انجیر دیم هجدهم و نوزدهم شهریورماه امسال در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز برگزار می شود.علاقه مندان تا سی تیرماه فرصت دارند، مقالات خود را به نشانی farsagri.com ارسال کنند.
محورهای اين همایش، روش های ذخیره نزولات جوی و مدیریت آب، راهکارهای اضطراری کاهش اثرات خشکسالی بر باغات انجیر دیم، فیزیولوژی رشد و نمو انجیر دیم، روش های برداشت و فرآوری انجیر دیم، به نژادی، تکثیر و فن آوری های نوین در انجیر دیم، جنبه های اقتصادی و اجتماعی انجیر دیم و مدیریت آفات و بیماری های انجیر دیم است.