خانه / آثار تاریخی / مـسجد محقق يا محقق العلماء

مـسجد محقق يا محقق العلماء

در چهار راه آب پخش، خیابان سلمان، کوچه شاه، مسجدي مربوط به دوره قاجار وجود دارد كه مسجد محقق مي نامند اش.

به گفته سايت سراج استهبان: «ين مسجد از نظر ساخت بسيار ساده و تنها داراي شبستان ستون‌دار است.مسجد محقق همچنين فاقد صحن است و ورودي ضلع غربي مستقيم به شبستان راه دارد. اين شبستان داراي 16 ستون است.چهار ستون از ستون‌هاي ضلع شمالي مربع شكل و بقيه دايره‌اي شكل هستند.تمام قسمت‌هاي سقف به صورت طاق و تويزه بنا شده كه نسبت به ساير قسمت‌ها داراي دخل و تصرفات كمتري است و هنوز تيرهاي چوبي آن سالم و پا برجا است.محراب مسجد در ضلع جنوبي آن قرار دارد و در قسمت جنوب شرقي بلافاصله بعد از محراب دربي است كه به حجره پشتي منتهي مي‌شود و در كنار اين درب پلكاني قرار دارد كه به پشت بام مسجد راه دارد.‌دور تا دور شبستان مسجد داراي سكو بوده و تنها ضلع غربي مسجد داراي پنجره است.
اين اثر در گذشته تعميرات جزيي شده و در سال‌هاي گذشته نيز توسط متوليان مرمت شده است.تمام مراحل شناسايي و ثبت اين اثر در سال 87 توسط كارشناسان انجام گرفت و اين اثر تاريخي در سال 1388 و به شماره 26638 در فهرست آثار ملي ايران جاي گرفت.»

* تصوير از: سیدحسن کشفی