خانه / آثار تاریخی / سرو ننه و بچه

سرو ننه و بچه

درباره سرو ننه و بچه
در سمت چپ انتهاي خيابان درب آسیاب و در ابتداي دامنه كوه فتح آباد استهبان، یک درخت سرو بسیار قدیمی وجود دارد که گمان برده می شود همسال چنار آب بخش یا حتی قدیمی تر از آن باشد. نام «ننه و بچه» به این دلیل به این درخت داده شده که سالهاست از ریشه این درخت، رستاکی سبز شده و همراه با درخت بزرگ شده است؛ در نگاه عامه این رستاک به عنوان بچه این سرو شناخته شده و اهالی شهر اعتقاد داشته اند که زنان نابارور می توانند با بستن دخیل به این درخت بچه دار شوند.
سرو ننه و بچه
امروز هم با اینکه این سرو در محوطه ای متعلق به وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و سالهاست دخیلی به آن بسته نشده، وجود پارچه هایی قدیمی بر روی شاخه های آن مشخص است.

سرو ننه و بچه
وضعیت فعلی این درخت
چنانکه در تصویر بالا می بینید، بخشی از تنه درخت فرسوده و پوک شده و به همین دلیل آب رسانی به بخشی از شاخه ها قطع و تقریبا یک سوم از درخت خشک شده است. (تصویر مربوط به بهار 1394 است)